مناظر زیبا

منظره

منظره

منظره

تیغه ی متوازی السطوح


نظرتون درباره تیغه ی متوازی السطوح چیه ؟ کسی میتونه راهنمایی کنه ؟

تیغه ی متوازی السطوح

فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور 1 94 93 آلاء شکست نور daneshnameh roshd ir فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور 1 94 93 آلاء فیزیک کازرانیان کلاس کنکور 2 95 94 آلاء شکست نور daneshnameh roshd ir فیزیک کازرانیان کلاس کنکور 2 95 94 آلاء

پاسخ کاربران به سوال بالا
قطب الدين

تیغه ی متوازی السطوح فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور(1) (94-93) | آلاء


فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور 1 94 93 آلاء سوال درسی اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید مشکل دانلود اگر در دانلود جزوات و یا
لینک پست

شهرام

تیغه ی متوازی السطوح شکست نور - daneshnameh.roshd.ir


شکست نور daneshnameh roshd ir شکست دو مرحله‌ای در تیغه‌های متوازی السطوح و کلا شیشه‌های دیوپترهای با ضخامت معین شکست
لینک پست

پادميرا

تیغه ی متوازی السطوح فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور(1) (94-93) | آلاء


فیزیک رفیع رفیعی کلاس کنکور 1 94 93 آلاء سوال درسی اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید مشکل دانلود اگر در دانلود جزوات و یا
لینک پست

نوين

تیغه ی متوازی السطوح فیزیک کازرانیان کلاس کنکور(2) (95-94) | آلاء


فیزیک کازرانیان کلاس کنکور 2 95 94 آلاء سوال درسی اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید مشکل دانلود اگر در دانلود جزوات و یا
لینک پست

شوكا

تیغه ی متوازی السطوح شکست نور - daneshnameh.roshd.ir


شکست نور daneshnameh roshd ir شکست دو مرحله‌ای در تیغه‌های متوازی السطوح و کلا شیشه‌های دیوپترهای با ضخامت معین شکست
لینک پست

فاطمه زهرا

تیغه ی متوازی السطوح فیزیک کازرانیان کلاس کنکور(2) (95-94) | آلاء


فیزیک کازرانیان کلاس کنکور 2 95 94 آلاء سوال درسی اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید مشکل دانلود اگر در دانلود جزوات و یا
لینک پست

sitemap © 1396. تمام حقوق محفوظ است